Strona główna Z życia szkoły Grono pedagogiczne Historia szkoły Konkursy Galeria Izba pamięci Sport
Dokumenty szkolne Plan lekcji Dla ucznia Publikacje SKTK Biblioteka Bip Nasi absolwenci
 
 
Uwaga!!! Jest już plan lekcji na 2 semestr. Obowiązuje od 15.02.2016 r. - więcej
 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1

 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych - więcej

Ogłoszenie - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Informuję, że po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego

ustalam dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych.

Dyrektor szkoły. - więcej

Drodzy Rodzice – Opiekunowie,

         W trosce o Państwa dzieci zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań w kwestii bezpieczeństwa.
W czasie długiej przerwy wielu
  uczniów opuszcza teren szkoły udając się po zakupy do pobliskich sklepów.
 Jest to  spowodowane głównie brakiem drugiego śniadania lub chęcią zapalenia papierosa. Łamią  nie tylko szkolny regulamin, ale przede wszystkim narażają się na niebezpieczeństwo.
W związku z tym,  mając na uwadze, że jesteście Państwo ludźmi odpowiedzialnymi i podobnie jak nam, zależy Państwu na zdrowiu i bezpieczeństwu naszych gimnazjalistów prosimy o  wsparcie naszych działań. Rozmawiajcie Państwo o konsekwencjach nieprzestrzegania zakazu opuszczania terenu szkoły i dopilnujcie, aby niezbędne zakupy odbywały się przed lekcjami.

             

Dyrektor szkoły

Paweł Pińczuk