Strona główna Z życia szkoły Grono pedagogiczne Historia szkoły Konkursy Galeria Izba pamięci Sport
Dokumenty szkolne Plan lekcji Dla ucznia Publikacje SKTK Biblioteka Bip Nasi absolwenciWakacje, Wakacje, Wakacje!!!

 
Lista uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 - więcej
 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE LEGITYMACJI SZKOLNYCH

W związku z wprowadzeniem nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.12.2014r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
(Dz. U. z dn. 08.01.2015r.,
 proszę zgłosić się z dotychczas posiadaną legitymacją szkolną do kancelarii szkoły w celu dokonania wpisu – numer PESEL.  Z wpisanym numerem PESEL legitymacja zachowa ważność.

 

Dyrektor szkoły

Paweł Pińczuk

 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
UCZNIÓW GIMNAZJUM KLAS I
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

         Na podstawie zarządzenia nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie informuję, że składanie podań do oddziałów klas pierwszych gimnazjum

odbywa się od dnia 11.05.2015r. do dnia 27.05.2015r. do godziny 15ºº.

         Proszę także, aby absolwenci szkoły dostarczyli oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej

oraz oryginały zaświadczeń OKE
o wynikach sprawdzianu
, niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego, najpóźniej w dniu 30 czerwca 2015r. do godziny 15ºº.

         Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych naszego Gimnazjum

nastąpi w dniu 08 lipca 2015r. do godz. 14ºº (środa).

  

         Wszystkie podręczniki dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 będą bezpłatne.

Sposób ich dystrybucji zostanie omówiony na zebraniu rodziców.

 

             Zebranie rodziców uczniów przyszłych klas I gimnazjum odbędzie się
w dniu 09.06.2015r. (wtorek) o godz. 16:30 w szkolnej stołówce.

                                                                                                                                                    

Serdecznie zapraszam

DYREKTOR

Paweł Pińczuk

 
 

Drodzy Rodzice – Opiekunowie,

         W trosce o Państwa dzieci zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań w kwestii bezpieczeństwa.
W czasie długiej przerwy wielu  uczniów opuszcza teren szkoły udając się po zakupy do pobliskich sklepów.
 Jest to  spowodowane głównie brakiem drugiego śniadania lub chęcią zapalenia papierosa. Łamią  nie tylko szkolny regulamin, ale przede wszystkim narażają się na niebezpieczeństwo. W związku z tym,  mając na uwadze, że jesteście Państwo ludźmi odpowiedzialnymi i podobnie jak nam, zależy Państwu na zdrowiu i bezpieczeństwu naszych gimnazjalistów prosimy o  wsparcie naszych działań. Rozmawiajcie Państwo o konsekwencjach nieprzestrzegania zakazu opuszczania terenu szkoły i dopilnujcie, aby niezbędne zakupy odbywały się przed lekcjami.

 

                                                                                                                                 DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                               mgr Paweł Pińczuk

       
                                                                                                           

            NAUCZYCIELE

 

Wzór podania do gimnazjum - pobierz